RIEŠENIE PRE ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Technológia spoločnosti Aqwise je výsledkom viac ako desaťročného multidisciplinárneho teoretického a praktického výskumu a vývoja procesov, pričom základným prvkom procesu je biofilm nanesený na patentovanom nosiči biomasy , ktorý je navrhnutý na základe matematických modelov overených v praxi.

POZRI VIDEO

Výhody

 • Aeróbne riešenia AGAR®MBBR a AGAR®IFAS  sú navrhnuté za účelom efektívneho odstraňovania BOD (BKS5) a intenzívneho odstraňovania nutrientov v zariadeniach klientov z komunálnej sféry a priemyselného sektora.
 • Anaeróbne riešenia AGAR®DACS a hybridný systém AGAR®DASC DANA, umožňujú jednoduché a účinné odstránenie COD (CHSK cr). AGAR®DASC umožňuje  aj získavanie bioplynu pre rôzne priemyselné, alebo energetické využitie.
 • Pružné reagovanie na rozvíjajúcu sa reguláciu odvetvia
 • Aktualizácia starnúcej infraštruktúry a efektívna rekonštrukcia existujúcich zariadení
 • Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu
 • Realizácia rozsiahlych rozšírení v závislosti od rastúcej populácie
 • Revitalizácia kontaminovaných podzemných a povrchových vodných zdrojov
 • Splnenie priemyselných regulačných požiadaviek na vypúšťanie odpadových vôd
 • Pružné reagovanie na variabilný prítok, sezónne špičky a vysoké organické zaťaženie
 • Zjednodušenie regulovania každodennej prevádzky a procesov čistenia
 • Schopnosť dosiahnutia nulovej úrovne znečistenia vypúšťanej vody (ZLD)
 • Zníženie nákladov na energie
 • Aqwise ponúka svojim zákazníkom široký rozsah profesionálnych služieb prostredníctvom univerzálnych obchodných modulov.
 • Analýza prevádzky a pilotný projekt / Návrh a optimalizácia procesov / Spustenie a uvedenie do prevádzky / Projekty na kľúč / Školenie operátora / Prevádzka a správa / Pokračujúca technická podpora / Financovanie projektu

Technológie

AGAR®
AGAR® MBBR
AGAR®IFAS
AGAR®DASC
AGAR®DASC DANA

Referencie

Technologické výhody

 • efektívne náklady
 • malé rozmery
 • rýchle vybudovanie
 • rozšíriteľná a jednoduchá prevádzka
 • flexibilná a inovatívna technológia
 • trvanlivosť a stabilita
 • intenzívna nitrifikácia
 • vhodnosť pre životné prostredie

Kontakt

 • AQUA služby, s.r.o.

 • Marián Záhorec

  konateľ
  +421 901 707 519
  info@aquasluzby.sk