referencie – Slovensko

Jedna kompaktná jednotka je v podstate štandardný nákladný kontajner obsahujúci kompletnú čistiareň odpadových vôd pre prietok od 40m3/deň do 150m3/deň. Technológia čistenia pozostáva z mechanického predčistenia cez biologické čistenie až po separáciu kalu od vyčistenej vody.

Vyčistená voda spĺňa všetky požiadavky na vypúšťanie ako z hľadiska BKS5, tak aj z hľadiska celkového obsahu dusíka. Procesy čistenia sú v podstate jednoduché, plne automatizované s minimálnym zásahom obsluhy:

OBRAZOK-BALZANY

 • Pre jednoduché spustenie a prevádzku sú požadované:

 • Rovný betónový základ pre kontajner

 • Akumulačná nádrž odpadovej vody

 • Prívod odpadovej vody

 • Odvod vyčistenej vody

 • Prívod elektrickej energie

 • Nádrž na kal

 • Hrablica pre mechanické predčistenie

  Zateplenie kontajnera

 • Systémová integrácia
  ( v prípade potreby napojenia na centrálny dispečing )

  Výhody kontajnerovej ČOV

 • Malé požiadavky na plochu

 • Ľahká dodávka a inštalácia aj vo vzdialených lokalitách

 • Rýchla implementácia s minimálnymi logistickými a personálnymi požiadavkami

 • Automatizovaná prevádzka

 • Riešenie stability – s účinnou odolnosťou voči hydraulickému šoku, toxickému šoku a vysokej ekologickej záťaži

 • Minimálne stavebné náklady

 • Bez zápachu

 • Možnosť zvýšiť kapacitu paralelným pridaním ďalších kompaktných jednotiek na rovnakom mieste

 • Použitie jednotky vhodné aj na dočasné alebo sezónne riešenie (napríklad pre kúpele a hotely s vplyvom nízkej alebo vysokej sezónnosti)

 • Každá kompaktná jednotka je špecifická, „šitá na mieru“ podľa požiadaviek a špecifikácie konkrétneho klienta