Referencie – svet

 • (1200 m3/deň)
 • Malé rozmery
 • Konfigurácia DAF-MBBR-DAF
 • Rozšíriteľná a flexibilná konštrukcia
 • (600 m3/deň)
 • Stabilný proces počas sezónnych špičiek
 • Úprava vody so značným znehodnotením organickými látkami
 • (350 m3/deň)
 • Minimálna doba zastavenia prevádzky
 • Prispôsobenie sa rôznym výrobným procesom
 • Odolný proti znehodnoteniu toxickými látkami
 • (58.300 m3/deň)
 • Zdvojnásobenie kapacity zariadenia
 • Bez rozšírenia objemu reaktora
 • Opätovné využitie vody pre priemyselnú sféru
 • Rozšíriteľná a flexibilná konštrukcia
 • (58.300 m3/deň)
 • Konfigurácia AGAR®IFAS
 • Intenzívne odstraňovanie nutrientov
 • Rozšíriteľnosť pre budúce inovácie
 • Kontajnerové riešenia „plug and play“ (osadenie a používanie)
 • Konfigurácia AGAR®MBBR