Riešenia pre komunálnu sféru

Riešenia spoločnosti Aqwise umožňujú komunálnej sfére reagovať na rast miestneho obyvateľstva, rastúce regulačné požiadavky a na potrebu znižovania nákladov na údržbu a réžiu pre zabezpečenie každodennej prevádzky. Spoločnost ponúka nákladovo efektívne technológie, ktoré pomáhajú obciam a mestám zvyšovať kapacitu na úpravu vody a zlepšiť kvalitu spracovania odpadových vôd s minimálnymi stavebnými prácami.

Aqwise ponúka inovatívny, kompaktný, ľahko použiteľný súbor zariadení malého a stredného rozsahu  s jednoduchým ovládaním. V ponuke súborov zariadení sú vopred zostavené zariadenia alebo kontajnerové jednotky, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa využila jednoduchosť a malé rozmery pre technológiu AGAR®. Súbory zariadení spoločnosti poskytujú optimálne riešenie pre klientov na odľahlých alebo izolovaných miestach, ktorí potrebujú čistenie a likvidáciu odpadových vôd s minimálnou obsluhou. Malé alebo vzdialené obce /Priemyselné a turistické parky/ Hotely alebo rekreačné zariadenia/ Čerpacie stanice a odpočívadlá/ Ropné plošiny a plošiny so zemným plynom/ Banské a stavebné priestory.

IDEÁLNE RIEŠENIE PRE REKONŠTRUKCIE S MINIMALNÝM MNOŽSTVOM STAVEBNÝCH PRÁC / JEDNODUCHOSŤ OVLÁDANIA / VYSOKÁ KAPACITA ODSTRAŇOVANIA BIOLOGICKÝCH NUTRIENTOV (OBN)